website maken website ontwerp

www.marktplaats.nl/verkopers/20881704.html

AKTIES
RESTANT PARTIJEN
SCHUTTINGEN HARDHOUT
SCHUTTINGEN GEIMPREGNEERD
PLANKEN HARDHOUT
PLANKEN GEIMPREGNEERD
douglas
PALEN HARDHOUT
PALEN GEIMPREGN
SCHOMMELS
ZANDBAKKEN
TEGELS
BRANDROLLEN ONDER
BRANDROLLEN BOVEN
GOLFPLATEN POLYESTER
PVC
POLYCARBONAAT
GOLFPLATEN BITUMEN
DAKSHINGLES
SCHOMMELS
ZANDBAKKEN
paalornamenten
ZAAGBOEK
BLOEMBAKKEN
TUINTAFELS
TEGELS
emailformulier
TELEFOON
privacy
Start

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;

De AVG verordening heeft  geen  betrekking  op  de  verwerking  van  gegevens  over  rechtspersonen  en  met  name  als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam en de rechtsvorm van de rechtspersoon en de contactgegevens van de rechtspersoon.

Uw persoonsgegevens;

De persoonsgegevens die U ons verstrekt, 

Gebruiken we om een offerte te sturen

Onze producten en diensten aan U uit te leveren

Een factuur toe te sturen

Of voor communiceren over bovenstaande.

U bent niet verplicht om ons U persoonsgegevens te geven, maar dan kunnen natuurlijk verder  moeilijk zaken doen.

Het bewaren van Uw gegevens;

Wanneer U bij ons een offerte aanvraagt, maar daarna geen klant wordt, bewaren we U gegevens Maximaal een jaar.

Wanneer U wél klant bent geworden, dan bewaren we U gegevens zeven jaar. Dat is namelijk de periode die de belastingdienst aanhoudt als het gaat om het kunnen overleggen van onze administratie.

Nieuwsbrief;

Die versturen wij niet

Het doorgeven van Uw gegevens;

Het is ook nodig dat we Uw gegevens doorgeven aan, met name ons administratiekantoor.

Uw rechten als natuurlijk persoon;

U heeft het recht om :

Uw persoonsgegevens in te zien.

Uw persoonsgegevens te wijzigen, als daar reden toe is.

Uw persoonsgegevens te wissen.

Uw eigen persoonsgegevens te geven.

Ons te vragen Uw persoonsgegevens aan iemand anders te verstrekken.

Bezwaar bij ons te maken tegen het bewaren en gebruiken van Uw gegevens.

Een klacht indienen over ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer U bezwaar bij ons wil maken tegen het bewaren en het gebruiken van Uw gegevens, dan kunt U contact opnemen met,  Tuinhoutdump Tel. 06-41017245